Teknologistøtte

Du kan finne informasjon gjennom motorterminologi, som kan hjelpe deg med å velge et passende produkt.

MOTORISK TERMINOLOGI

Vurdering
Rangering er spesifikasjon av driftsgrensen til motoren, inkludert motorens utgangseffekt, spenning, strøm, frekvens, dreiemoment og rpm, etc. Når det gjelder temperaturøkning, er det to typer, kontinuerlig karakter og kort periode rating.
Synkron turtall
Motorfrekvens og poler kan bestemme motorturtallet.Referanseformelen er som følger:
Ns = ( 120 xf ) / P
Ns: Synkront turtall (rpm)
120: Konstant
f: Frekvens
P: polakker
Nominell dreiemoment
Dreiemomentet ved nominell rpm er nominelt dreiemoment.
RPM uten belastning
Motoromdreininger uten belastning.

Kontinuerlig vurdering og korttidsvurdering
Kontinuerlig vurdering refererer til kontinuerlig drift av motoren under nominell effekt;korttidsklassifisering refererer til motoren som kjører med nominell effekt innen en spesifisert tidsperiode.
Utgangseffekt
Indikert kraften som kan utføres av en motor innen en tidsenhet.Effekten som utføres av motoren bestemmes av rpm og dreiemoment.Referanseformelen er som nedenfor:
Utgang (Kw) = ( T x N ) / 97400
T: Dreiemoment (Kg.cm)
N: RPM
1 HK: 0,746 kW
Startmoment
Dreiemomentet produseres umiddelbart når motoren startes.Motoren vil ikke starte i tilfelle en last er større enn et slikt dreiemoment.
Slip
En av metodene for å indikere rpm, referer til formelen som nedenfor:
S = (Ns - N) / Ns
S: Skli
Ns: Synkront turtall
N:RPM under enhver belastning

dcmotor-e1591177747592

VALG AV MOTOR

01
Generell introduksjon av hastighetsreduksjonsserien Beregning av reduksjonsgirforhold
Kunder velger det mest passende reduksjonsgirforholdet i henhold til deres krav for å matche utgående turtall på girreduksjonsgiret med turtallet til driftsmaskiner.(AAC)
i = Nm / Ng eller 1 / i = Ng / Nm
i: Girforhold
Ng: Utgangshastighet for girreduksjon (rpm)
Nm: Motorens kjørehastighet (rpm)

02
Formel for beregning av dreiemoment for Direct Link Speed ​​Reducer
Kunden velger den mest passende modellen for å passe maskinens utgående dreiemoment på hastighetsreduseren.(Konstant dreiemoment)
Tg = Tm xix η
Tg: Reduser utgangsmoment
Tm: Motorens utgangsmoment
i: Forhold
η: Hastighetsreduserende overføringseffektivitet